Globus slodden er basert på over- og understrømming, et grunnprinsipp som er videreført fra Blæstadslodden.

Produktvisning